Wakacyjna Akademia „Pod Kogutem” 2018

W parku Etnograficznym „Pod Kogutem” rozpoczynamy zajęcia wakacyjne dla dzieci. Wakacyjna Akademia trwa od 25 lipca
do 25 sierpnia 2018 r.

Czytaj więcej

„Zdrowie dla Ojczyzny”

Dziękujemy PGE Obrót S.A. z siedzibąw Rzeszowie za wsparcie Wakacyjnej Spartakiady Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Zdrowie dla Ojczyzny”, która odbyła się w dniach 15-20.08.2018 r.we wsi Dąbie.W spartakiadzie wzięły udział dzieci z terenów wiejskich gminy Zawichost.
20.08. 2018 r. odbył się uroczysty finał spartakiady połączony z piknikiem rodzinnym.

Pożegnanie zimy w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem”

 

Już drugi raz dzieci z Dąbia wracają do starosłowiańskiej tradycji palenia i topienia kukły marzanny, aby przepędzić zimę.  Nie mogąc doczekać się wiosny, szliśmy w barwnym korowodzie  dookoła wsi, a następnie topiliśmy konkursowe marzanny z 2017 r. Przy ognisku piekliśmy kiełbasy  i rozprawialiśmy o nadchodzącej  wiośnie.  Do konkursu
na najpiękniejszą marzannę 2018 zgłoszono 8 prac.
Czekamy do następnego roku.

Wieś Dąbie zmienia swoje oblicze!

W ramach realizacji zadania publicznego „Spinacz- wszyscy dla wsi Dąbie” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO  mieszkańcy wsi wykonali i zamontowali  komplet ławek i koszy na śmieci w miejscach najbardziej uczęszczanych na terenie wsi. Zbudowano również zadaszony przystanek  z ławką, który służy dzieciom, czekającym na autobus szkolny oraz pozostałym mieszkańcom wsi, aby mogą usiąść, schronić się przed deszczem lub śniegiem czekając na sklep obwoźny.  Miejsca te spełniają  także  rolę społeczną – integrują mieszkańców, którzy przychodzą również po to, żeby porozmawiać z sąsiadem, czy sąsiadką. Mieszkańcy wsi Dąbie dbają również o czystość we wsi, zwracają uwagę, gdy ktoś wyrzuca śmieci na ulicę, opróżniają kosze, zmieniają worki. Rozpoczął się proces identyfikowania się z miejscem zamieszkania, wzrosło  poczucie sprawstwa przedstawicieli społeczności lokalnej i odpowiedzialności za wspólne miejsce zamieszkania.

Nareszcie mamy boisko!

Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO oraz ciężkiej pracy przedstawicieli społeczności lokalnej powstało we wsi Dąbie boisko do piłki nożnej i siatkowej.

Czytaj więcej

Dzień Dąbia

Dnia 7 października 2017 r.  Dąbska Grupa inicjatywna zorganizowała Dzień Dąbia  w ramach projektu „Spinacz –wszyscy dla wsi Dąbie”  – wspaniałą imprezę plenerową w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem”  dla mieszkańców wsi oraz okolicznych wiosek.

Czytaj więcej

Wakacyjna Akademia „Pod Kogutem”

 Od 21 lipca 2017 r.  do 26 sierpnia 2017 r. 20 dzieci i młodzieży  ze wsi Dąbie w wieku od 4 – 15 lat  wzięło udział  w  Wakacyjnej Akademii „Pod Kogutem”.  Zorganizowane zostały  zajęcia plastyczne, konstrukcyjno-przestrzenne i sportowo – ruchowe.

Czytaj więcej

W rocznicę „Cudu nad Wisłą 1920”

12 sierpnia  2017 r. organizujemy w parku Etnograficznym
„Pod Kogutem”  obchody  „Cudu nad Wisłą”. Jest to rodzaj wydarzenia religijno-patriotycznego dla mieszkańców wsi Dąbie oraz pozostałych wsi gminy Zawichost.

Czytaj więcej

Europejskich Dni Dziedzictwa 2017

9 września 2017 r. od 16.00-20.00  – kolejne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem” we wsi Dąbie „Wehikuł czasu” – to nazwa wydarzenia, którego celem  jest ocalenie od zapomnienia utraconego krajobrazu dziedzictwa i  wizerunku dawnej wsi zawichojskiej.

Czytaj więcej

„Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie”

Od  1 maja 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r. realizowane jest we wsi Dąbie zadanie publiczne „Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie”, współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  – FIO 2017 w ramach działania: Rozwijanie Edukacji  Obywatelskiej i kompetencji społecznych.

Czytaj więcej