Nagrody Literackie

Nagrody im. Józefa Łobodowskiego po raz pierwszy!

Józef Łobodowski (1909 – 1988), wybitny poeta polski, przyjaciel Ukrainy, niestrudzony i niezastąpiony tłumacz literatury ukraińskiej, został patronem nagrody przyznawanej tłumaczom literatury polskiej na ukraiński, ukraińskiej na polski i popularyzatorowi idei pojednania między narodami.

Już w latach 30. XX stulecia Józef Łobodowski odważnie i z pasją propagował pojednanie polsko-ukraińskie. Ambitnymi publikacjami młodego autora zainteresował się wojewoda wołyński Henryk Józewski, który zaprosił energicznego publicystę do Łucka i powierzył mu redakcję tygodnika „Wołyń”. Praca redaktorska Łobodowskiego ukierunkowana była na złagodzenie konfliktów polsko-ukraińskich na Wołyniu. Na emigracji swe zainteresowania translatorskie kierował Łobodowski na twórczość autorów, dla których słowo było orężem w walce o wolność ojczyzny. Do ośrodków emigracji ukraińskiej apelował o podjęcie wysiłków w celu rozpowszechniania zakazanej na Ukrainie literatury i publicystyki. Dorobek translatorski piewcy pojednania polsko-ukraińskiego to poezja, proza, krytyka literacka, artykuły o charakterze naukowo-publicystycznym od epoki Rusi Kijowskiej do czasów najnowszych.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie – wspierane przez fundację Willa Polonia oraz Dla Pokoleń – postanowiło przyznać nagrody im Łobodowskiego za rok 2014.

W myśl regulaminu nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

a) Dla pisarza z krajów wschodnich, którego książka ukazała się w przekładzie na język polski.
b) Dla tłumacza literatury polskiej za przekład książki współczesnego autora polskiego na jeden z języków środkowej i wschodniej Europy.
c) Dla popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy na polu polityki, nauki, literatury i sztuki z krajów środkowej i wschodniej Europy.

Wraz z Nagrodami, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu Nagrody przyznaje się dyplomy honorowe dla:
w punkcie a) – tłumacza nagrodzonej książki;
w punkcie b) – jej autora.

Jury Nagrody w składzie:
Prof. dr hab. Czesław Michałowski – przewodniczący
prof dr Jan Gurba – członek
dr Jan Sęk – członek
Stanisław Żurek – sekretarz
postanowiło nagrodą im. Józefa Łobodowskiego za rok 2014 uhonorować prof. dra hab. Feliksa Czyżewskiego, długoletniego dyrektora Instytytu Filologiii Słowiańskiej, dziś kierownika Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS za propagowanie na polu nauki, kultury, samorządności idei ponagranicznej współpracy polsko-ukraińsko-białoruskiej. Z inicjatywy profesora Feliksa Czyżewskiego od kilkunastu lat organizowane są sympozja naukowe poświęcone współpracy uniwersytetów, stowarzyszeń twórczych i samorządów z obszaru Ukrainy, Białorusi i Polski. Profesor jest także przewodniczącym Rady Programowe serii Literackiej „Biblioteka Literatur Naszych Sąsiadów”, w której publikowane są przekłady współczesnej literatury ukraińskiej, czeskiej, białoruskiej, słowackiej i rosyjskiej.

Nagrodę za przekład współczesnego autora polskiego na język ukraiński otrzymała Olena Krysztalśka z Łucka (Ukraina). Tłumaczka zaprezentowała ukraińskiemu czytelnikowi tom gawęd polskiego autora Zbigniewa Włodzimierza Fronczka „Romans w Lublinie”. Publikacja nie minęła bez echa, polski autor uhonorowany został za przeklad Oleny Kryształskiej na Międzynarodowych Targach Książki we Lwowie nagrodą im. Hrychorija Skoworody.

Jury nagrodziło tłumacza literatury ukraińskiej na język polski. Nagroda trafiła w ręce pary translatorów Iwony Wasilewskiej i Wojciecha Pestki za przekład tomu prozy wybitnego ukraińskiego prozaka Wasyla Słapczuka. Autor przetłumaczonej ksiażki gościł na XIII Międzynarodowej Sesji Historycznoliterackiej „Nasi sąsiedzi” organizowanej przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

DSC_5888 DSC_5893 DSC_5910 DSC_6068