Zarząd

Prezes Zarządu:

Małgorzata Fronczek

Organ nadzorczy:

Przewodniczący Rady Senioralnej:

Zbigniew Fronczek