W rocznicę „Cudu nad Wisłą 1920”

12 sierpnia  2017 r. organizujemy w parku Etnograficznym
„Pod Kogutem”  obchody  „Cudu nad Wisłą”. Jest to rodzaj wydarzenia religijno-patriotycznego dla mieszkańców wsi Dąbie oraz pozostałych wsi gminy Zawichost.

Wydarzenie to  wpisuje się w Rok Wisły oraz jest okazją
do upamiętnienia udziału mieszkańców wsi Dąbie w Bitwie Warszawskiej 1920. Pragniemy w ten sposób krzewić tradycje patriotyczne wśród mieszkańców wsi,  przypomnieć młodemu pokoleniu historię zarówno narodu polskiego, jak i historię ich przodków.

W ramach obchodów zorganizowana zostanie Msza Polowa w Parku Etnograficznym
„Pod Kogutem”, poświecenie kapliczek drewnianych wzniesionych przez Fundację
„Dla Pokoleń” ku pamięci walczących o wolność Ojczyzny mieszkańców wsi Dąbie
oraz gminy Zawichost, wykład historyczny profesora Stanisława Rogali z Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, koncert pieśni patriotycznych Zespołu Śpiewaczego „Zawichost” oraz wspólne śpiewanie. Obchody zakończą się piknikiem i ogniskiem integracyjnym.

 

Europejskich Dni Dziedzictwa 2017

9 września 2017 r. od 16.00-20.00  – kolejne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem” we wsi Dąbie „Wehikuł czasu” – to nazwa wydarzenia, którego celem  jest ocalenie od zapomnienia utraconego krajobrazu dziedzictwa i  wizerunku dawnej wsi zawichojskiej. W programie: pokazy, wystawy, prelekcje, promocja wyrobów rękodzielniczych lokalnych twórców, prezentacja poezji Jerzego Banajskiego, promocja produktów rolnych gospodarstw ekologicznych
z terenu gminy Zawichost, koncert zespołu folkowego oraz swojskie jadło.

Organizator: Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”.

 

Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

„Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie”

Od  1 maja 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r. realizowane jest we wsi Dąbie zadanie publiczne „Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie”, współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  – FIO 2017 w ramach działania: Rozwijanie Edukacji  Obywatelskiej i kompetencji społecznych.

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla 9 mieszkańców Dąbie
(na potrzeby realizacji projektu została powołana Dąbska Grupa Inicjatywna)
z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, praw i obowiązków obywatelskich oraz diagnozy potrzeb i potencjału społecznego, przeprowadzono ankiety i wywiady grupowe.  Mieszkańcy Dąbia podjęli wspólną decyzję dotyczącą realizacji4 inicjatyw społecznych:  wakacje dla dzieci ze wsi Dąbie,  zadaszony  przystanek  autobusu szkolnego oraz komplet ławek i koszy na śmieci
na terenie wsi, boisko do piłki nożnej a także Dzień Dąbia – święto wsi z festynem
dla mieszkańców, które wejdą do stałego kalendarza imprez dąbskich.

Obecnie przystępujemy do realizacji wyżej wymienionych inicjatyw finansowanych
z programu FIO 2017. Od 21 lipca 2017 r. działa już prężnie  Wakacyjna Akademia
„Pod Kogutem”
dla dzieci.

 

Pomoc psychologiczna

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej
dla dorosłych mieszkańców Lublina, członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z syndromem DDA.

 

Czytaj więcej

Europejskich Dni Dziedzictwa 2017

Fundacja „Dla Pokoleń” otrzymała dofinansowanie od Zarządu Województwa Świetokrzyskiego na projekt realizacji Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 pt.: „Wehikuł czasu” w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem” we wsi Dąbie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniach 9-10 września 2017 r.

Topienie Marzanny w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem” we wsi Dąbie

W dniu 18 marca 2017 r.  Park Etnograficzny „Pod Kogutem”, Fundacja „Dla Pokoleń” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście postanowiły przypomnieć obrzędy przeszłości. W tym celu zorganizowano  konkurs na wiosenną Marzannę. Zainteresowanie dzieci i młodzieży  było ogromne. Do konkursu przystąpiło 21 dzieci z terenu gminy Zawichost, zgłoszono również prace dzieci i młodzieży z Dwikóz i Tarnobrzegu. Jury konkursu w składzie Patrycja Sus-Lutuńska (dyrektor MGOK Zawichost), Małgorzata Czajkowska, Szymon Stępień (art. plastyk) wyróżniło 14 prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas wiosennej imprezy plenerowej w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem”. Program obejmował wspólne strojenie kukły Marzanny  i gaików, śpiewanie tradycyjnych przyśpiewek obrzędowych, przemarsz wiosennego korowodu przez wieś Dąbie przy dźwiękach ludowej muzyki, podpalenie kukły Marzanny i wrzucenie do wody oraz pieczenie kiełbas przy ognisku. Tradycję odpędzania zimy będziemy kontynuować w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem”.

Wizyta marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa

W dniu 13 grudnia 2016 r. marszałek województwa świętokrzyskiego  Adam Jarubas odwidził Park Etnograficzny „Pod Kogutem”. Marszałkowi towarzyszyli: doradca do spraw kultury Adam Ochwanowski, dyrektor Departamentu Promocji Kultury Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk, radny sejmiku Andrzej Swajda, przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego i jednocześnie dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Zawichoście Tomas Huk, oraz burmistrz  miasta i gminy Zawichost Andrzej Wzorek.

czytaj więcej

Dożynki Literackie we wsi Dąbie

zdjecieFundacja „Dla Pokoleń”   i „Akademia Literatury”  zorganizowały Dożynki Literackie we wsi Dąbie. W dniu 11.09.2016 r. odbyła się  prezentacja  utworów członków „Akademii Literatury”. Ujawniły się dwa niezwykłe talenty poetyckie.  Obecny na dożynkach Burmistrz gminy Zawichost obiecał pomoc w wydaniu utworów poetyckich adeptów „Akademii Literatury”. Atrakcją  był również pochód bajkowych postaci  prezentowanych przez najmłodszych uczestników Akademii.

Mobilna Biblioteka

2Fundacja „Dla Pokoleń”  w ramach „Akademii Literatury” stworzyła mobilną bibliotekę w postaci regałów z książkami  rozmieszczonych w  różnych miejscowościach gminy Zawichost. Książki pozostają do dyspozycji  mieszkańców wsi Dąbie, Czyżów Szlachecki, Dziurów i Górki Golne. Idea żywej biblioteki polega na dobrowolnym i swobodnym korzystaniu  z jej zasobów pod warunkiem poszanowania i oddawania przeczytanych książek, uzupełniania  regałów przez mieszkańców gminy, którzy chcą się podzielić swoimi ulubionymi pozycjami książkowymi z innymi. Na terenie gminy Zawichost ustawiono trzy regały.

Konkurs Literacki

12Fundacja „Dla Pokoleń” zaprosiła  w imieniu „Akademii  Literatury” młodzież i dzieci szkół z terenu gminy Zawichost do udziału w Konkursie Literackim „Opowiadał mi dziadek…”. Konkurs ma na celu zachęcenie młodych ludzi  do pisania oraz rozwijania swojej wrażliwości i wyobraźni literackiej.  Konkurs zostanie zorganizowany we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Zawichoście.