Wakacyjna Akademia „Pod Kogutem” 2018

W parku Etnograficznym „Pod Kogutem” rozpoczynamy zajęcia wakacyjne dla dzieci. Wakacyjna Akademia trwa od 25 lipca
do 25 sierpnia 2018 r.  W programie: zajęcia z języka angielskiego, przedstawienie „Czarnoksiężnik z krainy OZ” przygotowane przez Teatrzyk „Blaszany Bębenek”, warsztaty
z policjantem, warsztaty pierwszej pomocy  ZHP Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz  Spartakiada Dąbie 2018 pod hasłem „Zdrowie dla Ojczyzny”. Wakacje kończymy 25 sierpnia 2018 r. zawodami sportowymi  w różnych dyscyplinach, piknikiem rodzinnym, animacjami sportowymi dla dzieci i rodziców o charakterze integracyjnym oraz meczem piłki nożnej synowie contra ojcowie. W ramach Spartakiady odbędzie się również spotkanie rodziców z psychologiem na temat: „ Rola sportu
w procesie wychowawczym dziecka”.

„Zdrowie dla Ojczyzny”

Dziękujemy PGE Obrót S.A. z siedzibą
w Rzeszowie za wsparcie Wakacyjnej Spartakiady Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Zdrowie dla Ojczyzny”, która odbyła się w dniach 15-20.08.2018 r.
we wsi Dąbie.W spartakiadzie wzięły udział dzieci z terenów wiejskich gminy Zawichost.
W dniu 20.08. 2018 r. odbył się uroczysty finał spartakiady połączony z piknikiem rodzinnym.

Pożegnanie zimy w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem”

 

Już drugi raz dzieci z Dąbia wracają do starosłowiańskiej tradycji palenia i topienia kukły marzanny, aby przepędzić zimę.  Nie mogąc doczekać się wiosny, szliśmy w barwnym korowodzie  dookoła wsi, a następnie topiliśmy konkursowe marzanny z 2017 r. Przy ognisku piekliśmy kiełbasy  i rozprawialiśmy o nadchodzącej  wiośnie.  Do konkursu
na najpiękniejszą marzannę 2018 zgłoszono 8 prac.
Czekamy do następnego roku.

Wieś Dąbie zmienia swoje oblicze!

W ramach realizacji zadania publicznego „Spinacz- wszyscy dla wsi Dąbie” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO  mieszkańcy wsi wykonali i zamontowali  komplet ławek i koszy na śmieci w miejscach najbardziej uczęszczanych na terenie wsi. Zbudowano również zadaszony przystanek  z ławką, który służy dzieciom, czekającym na autobus szkolny oraz pozostałym mieszkańcom wsi, aby mogą usiąść, schronić się przed deszczem lub śniegiem czekając na sklep obwoźny.  Miejsca te spełniają  także  rolę społeczną – integrują mieszkańców, którzy przychodzą również po to, żeby porozmawiać z sąsiadem, czy sąsiadką. Mieszkańcy wsi Dąbie dbają również o czystość we wsi, zwracają uwagę, gdy ktoś wyrzuca śmieci na ulicę, opróżniają kosze, zmieniają worki. Rozpoczął się proces identyfikowania się z miejscem zamieszkania, wzrosło  poczucie sprawstwa przedstawicieli społeczności lokalnej i odpowiedzialności za wspólne miejsce zamieszkania.

Nareszcie mamy boisko!

Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO oraz ciężkiej pracy przedstawicieli społeczności lokalnej powstało we wsi Dąbie boisko do piłki nożnej i siatkowej. Mieszkańcy pracowali wspólnie
przy przygotowaniu terenu, sianiu trawy, montażu piłkochwytów , bramek do piłki nożnej oraz słupów
do siatkówki.  Na pierwsze mecze czekamy do wiosny!

Dzień Dąbia

Dnia 7 października 2017 r.  Dąbska Grupa inicjatywna zorganizowała Dzień Dąbia  w ramach projektu „Spinacz –wszyscy dla wsi Dąbie”  – wspaniałą imprezę plenerową w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem”  dla mieszkańców wsi oraz okolicznych wiosek. W ramach obchodów Dnia Dąbia  zorganizowano bieg o Puchar Dąbia w dwóch kategoriach – dzieci i dorośli oraz konkurs kulinarny w kategorii najlepsze danie, wypiek/deser i najlepsza sałatka. Poziom umiejętności kulinarnych przesiedla najśmielsze oczekiwania. Potrawy oceniało powołane  jury,  w skład którego weszli seniorzy z e wsi Dąbie.  Po rozstrzygnięciu konkursów i wręczeniu nagród rozpoczęła  się część biesiadno-taneczna imprezy.

Czytaj więcej

Wakacyjna Akademia „Pod Kogutem”

 Od 21 lipca 2017 r.  do 26 sierpnia 2017 r. 20 dzieci i młodzieży  ze wsi Dąbie w wieku od 4 – 15 lat  wzięło udział  w  Wakacyjnej Akademii „Pod Kogutem”.  Zorganizowane zostały  zajęcia plastyczne, konstrukcyjno-przestrzenne i sportowo – ruchowe.W parku Etnograficznym „Pod Kogutem” gościliśmy teatrzyk dziecięcy „Blaszany bębenek”  ze spektaklem „Pinokio”, cyrkowców z  Agencji  Cyrkowej „Caskada” oraz animatorów z „Fabryki Ruchu” z Sandomierza. Odbywały się również zajęcia garncarskie, a w każdy wtorek nauka języka angielskiego z podziałem na grupy wiekowe. W  ramach Wakacyjnej Akademii „Pod Kogutem” został zorganizowany dla dzieci do 10 lat wyjazd do kina.  Na zakończenie wakacji w dniu 26 sierpnia 2017 r. odbył się piknik rodzinny i wspólne grillowanie z rodzicami, dziadkami i starszym rodzeństwem.  Finałem pikniku była międzypokoleniowa dyskoteka.

Czytaj więcej

W rocznicę „Cudu nad Wisłą 1920”

12 sierpnia  2017 r. organizujemy w parku Etnograficznym
„Pod Kogutem”  obchody  „Cudu nad Wisłą”. Jest to rodzaj wydarzenia religijno-patriotycznego dla mieszkańców wsi Dąbie oraz pozostałych wsi gminy Zawichost.

Wydarzenie to  wpisuje się w Rok Wisły oraz jest okazją
do upamiętnienia udziału mieszkańców wsi Dąbie w Bitwie Warszawskiej 1920. Pragniemy w ten sposób krzewić tradycje patriotyczne wśród mieszkańców wsi,  przypomnieć młodemu pokoleniu historię zarówno narodu polskiego, jak i historię ich przodków.

W ramach obchodów zorganizowana zostanie Msza Polowa w Parku Etnograficznym
„Pod Kogutem”, poświecenie kapliczek drewnianych wzniesionych przez Fundację
„Dla Pokoleń” ku pamięci walczących o wolność Ojczyzny mieszkańców wsi Dąbie
oraz gminy Zawichost, wykład historyczny profesora Stanisława Rogali z Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, koncert pieśni patriotycznych Zespołu Śpiewaczego „Zawichost” oraz wspólne śpiewanie. Obchody zakończą się piknikiem i ogniskiem integracyjnym.

 

Europejskich Dni Dziedzictwa 2017

9 września 2017 r. od 16.00-20.00  – kolejne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem” we wsi Dąbie „Wehikuł czasu” – to nazwa wydarzenia, którego celem  jest ocalenie od zapomnienia utraconego krajobrazu dziedzictwa i  wizerunku dawnej wsi zawichojskiej. W programie: pokazy, wystawy, prelekcje, promocja wyrobów rękodzielniczych lokalnych twórców, prezentacja poezji Jerzego Banajskiego, promocja produktów rolnych gospodarstw ekologicznych
z terenu gminy Zawichost, koncert zespołu folkowego oraz swojskie jadło.

Organizator: Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”.

 

Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

„Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie”

Od  1 maja 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r. realizowane jest we wsi Dąbie zadanie publiczne „Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie”, współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  – FIO 2017 w ramach działania: Rozwijanie Edukacji  Obywatelskiej i kompetencji społecznych.

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla 9 mieszkańców Dąbie
(na potrzeby realizacji projektu została powołana Dąbska Grupa Inicjatywna)
z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, praw i obowiązków obywatelskich oraz diagnozy potrzeb i potencjału społecznego, przeprowadzono ankiety i wywiady grupowe.  Mieszkańcy Dąbia podjęli wspólną decyzję dotyczącą realizacji4 inicjatyw społecznych:  wakacje dla dzieci ze wsi Dąbie,  zadaszony  przystanek  autobusu szkolnego oraz komplet ławek i koszy na śmieci
na terenie wsi, boisko do piłki nożnej a także Dzień Dąbia – święto wsi z festynem
dla mieszkańców, które wejdą do stałego kalendarza imprez dąbskich.

Obecnie przystępujemy do realizacji wyżej wymienionych inicjatyw finansowanych
z programu FIO 2017. Od 21 lipca 2017 r. działa już prężnie  Wakacyjna Akademia
„Pod Kogutem”
dla dzieci.

Czytaj więcej