Wieś Dąbie zmienia swoje oblicze!

W ramach realizacji zadania publicznego „Spinacz- wszyscy dla wsi Dąbie” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO  mieszkańcy wsi wykonali i zamontowali  komplet ławek i koszy na śmieci w miejscach najbardziej uczęszczanych na terenie wsi. Zbudowano również zadaszony przystanek  z ławką, który służy dzieciom, czekającym na autobus szkolny oraz pozostałym mieszkańcom wsi, aby mogą usiąść, schronić się przed deszczem lub śniegiem czekając na sklep obwoźny.  Miejsca te spełniają  także  rolę społeczną – integrują mieszkańców, którzy przychodzą również po to, żeby porozmawiać z sąsiadem, czy sąsiadką. Mieszkańcy wsi Dąbie dbają również o czystość we wsi, zwracają uwagę, gdy ktoś wyrzuca śmieci na ulicę, opróżniają kosze, zmieniają worki. Rozpoczął się proces identyfikowania się z miejscem zamieszkania, wzrosło  poczucie sprawstwa przedstawicieli społeczności lokalnej i odpowiedzialności za wspólne miejsce zamieszkania.

Nareszcie mamy boisko!

Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO oraz ciężkiej pracy przedstawicieli społeczności lokalnej powstało we wsi Dąbie boisko do piłki nożnej i siatkowej. Mieszkańcy pracowali wspólnie
przy przygotowaniu terenu, sianiu trawy, montażu piłkochwytów , bramek do piłki nożnej oraz słupów
do siatkówki.  Na pierwsze mecze czekamy do wiosny!

Dzień Dąbia

Dnia 7 października 2017 r.  Dąbska Grupa inicjatywna zorganizowała Dzień Dąbia  w ramach projektu „Spinacz –wszyscy dla wsi Dąbie”  – wspaniałą imprezę plenerową w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem”  dla mieszkańców wsi oraz okolicznych wiosek. W ramach obchodów Dnia Dąbia  zorganizowano bieg o Puchar Dąbia w dwóch kategoriach – dzieci i dorośli oraz konkurs kulinarny w kategorii najlepsze danie, wypiek/deser i najlepsza sałatka. Poziom umiejętności kulinarnych przesiedla najśmielsze oczekiwania. Potrawy oceniało powołane  jury,  w skład którego weszli seniorzy z e wsi Dąbie.  Po rozstrzygnięciu konkursów i wręczeniu nagród rozpoczęła  się część biesiadno-taneczna imprezy.

Czytaj więcej

Wakacyjna Akademia „Pod Kogutem”

 Od 21 lipca 2017 r.  do 26 sierpnia 2017 r. 20 dzieci i młodzieży  ze wsi Dąbie w wieku od 4 – 15 lat  wzięło udział  w  Wakacyjnej Akademii „Pod Kogutem”.  Zorganizowane zostały  zajęcia plastyczne, konstrukcyjno-przestrzenne i sportowo – ruchowe.W parku Etnograficznym „Pod Kogutem” gościliśmy teatrzyk dziecięcy „Blaszany bębenek”  ze spektaklem „Pinokio”, cyrkowców z  Agencji  Cyrkowej „Caskada” oraz animatorów z „Fabryki Ruchu” z Sandomierza. Odbywały się również zajęcia garncarskie, a w każdy wtorek nauka języka angielskiego z podziałem na grupy wiekowe. W  ramach Wakacyjnej Akademii „Pod Kogutem” został zorganizowany dla dzieci do 10 lat wyjazd do kina.  Na zakończenie wakacji w dniu 26 sierpnia 2017 r. odbył się piknik rodzinny i wspólne grillowanie z rodzicami, dziadkami i starszym rodzeństwem.  Finałem pikniku była międzypokoleniowa dyskoteka.

Czytaj więcej

W rocznicę „Cudu nad Wisłą 1920”

12 sierpnia  2017 r. organizujemy w parku Etnograficznym
„Pod Kogutem”  obchody  „Cudu nad Wisłą”. Jest to rodzaj wydarzenia religijno-patriotycznego dla mieszkańców wsi Dąbie oraz pozostałych wsi gminy Zawichost.

Wydarzenie to  wpisuje się w Rok Wisły oraz jest okazją
do upamiętnienia udziału mieszkańców wsi Dąbie w Bitwie Warszawskiej 1920. Pragniemy w ten sposób krzewić tradycje patriotyczne wśród mieszkańców wsi,  przypomnieć młodemu pokoleniu historię zarówno narodu polskiego, jak i historię ich przodków.

W ramach obchodów zorganizowana zostanie Msza Polowa w Parku Etnograficznym
„Pod Kogutem”, poświecenie kapliczek drewnianych wzniesionych przez Fundację
„Dla Pokoleń” ku pamięci walczących o wolność Ojczyzny mieszkańców wsi Dąbie
oraz gminy Zawichost, wykład historyczny profesora Stanisława Rogali z Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, koncert pieśni patriotycznych Zespołu Śpiewaczego „Zawichost” oraz wspólne śpiewanie. Obchody zakończą się piknikiem i ogniskiem integracyjnym.

 

Europejskich Dni Dziedzictwa 2017

9 września 2017 r. od 16.00-20.00  – kolejne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem” we wsi Dąbie „Wehikuł czasu” – to nazwa wydarzenia, którego celem  jest ocalenie od zapomnienia utraconego krajobrazu dziedzictwa i  wizerunku dawnej wsi zawichojskiej. W programie: pokazy, wystawy, prelekcje, promocja wyrobów rękodzielniczych lokalnych twórców, prezentacja poezji Jerzego Banajskiego, promocja produktów rolnych gospodarstw ekologicznych
z terenu gminy Zawichost, koncert zespołu folkowego oraz swojskie jadło.

Organizator: Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”.

 

Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

„Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie”

Od  1 maja 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r. realizowane jest we wsi Dąbie zadanie publiczne „Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie”, współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  – FIO 2017 w ramach działania: Rozwijanie Edukacji  Obywatelskiej i kompetencji społecznych.

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla 9 mieszkańców Dąbie
(na potrzeby realizacji projektu została powołana Dąbska Grupa Inicjatywna)
z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, praw i obowiązków obywatelskich oraz diagnozy potrzeb i potencjału społecznego, przeprowadzono ankiety i wywiady grupowe.  Mieszkańcy Dąbia podjęli wspólną decyzję dotyczącą realizacji4 inicjatyw społecznych:  wakacje dla dzieci ze wsi Dąbie,  zadaszony  przystanek  autobusu szkolnego oraz komplet ławek i koszy na śmieci
na terenie wsi, boisko do piłki nożnej a także Dzień Dąbia – święto wsi z festynem
dla mieszkańców, które wejdą do stałego kalendarza imprez dąbskich.

Obecnie przystępujemy do realizacji wyżej wymienionych inicjatyw finansowanych
z programu FIO 2017. Od 21 lipca 2017 r. działa już prężnie  Wakacyjna Akademia
„Pod Kogutem”
dla dzieci.

Czytaj więcej

Pomoc psychologiczna

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej
dla dorosłych mieszkańców Lublina, członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z syndromem DDA.

 

Czytaj więcej

Europejskich Dni Dziedzictwa 2017

Fundacja „Dla Pokoleń” otrzymała dofinansowanie od Zarządu Województwa Świetokrzyskiego na projekt realizacji Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 pt.: „Wehikuł czasu” w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem” we wsi Dąbie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniach 9-10 września 2017 r.

Topienie Marzanny w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem” we wsi Dąbie

W dniu 18 marca 2017 r.  Park Etnograficzny „Pod Kogutem”, Fundacja „Dla Pokoleń” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście postanowiły przypomnieć obrzędy przeszłości. W tym celu zorganizowano  konkurs na wiosenną Marzannę. Zainteresowanie dzieci i młodzieży  było ogromne. Do konkursu przystąpiło 21 dzieci z terenu gminy Zawichost, zgłoszono również prace dzieci i młodzieży z Dwikóz i Tarnobrzegu. Jury konkursu w składzie Patrycja Sus-Lutuńska (dyrektor MGOK Zawichost), Małgorzata Czajkowska, Szymon Stępień (art. plastyk) wyróżniło 14 prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas wiosennej imprezy plenerowej w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem”. Program obejmował wspólne strojenie kukły Marzanny  i gaików, śpiewanie tradycyjnych przyśpiewek obrzędowych, przemarsz wiosennego korowodu przez wieś Dąbie przy dźwiękach ludowej muzyki, podpalenie kukły Marzanny i wrzucenie do wody oraz pieczenie kiełbas przy ognisku. Tradycję odpędzania zimy będziemy kontynuować w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem”.