„Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie” – „Szkolenia z psychologiem i radcą prawnym”