Nareszcie mamy boisko!

Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO oraz ciężkiej pracy przedstawicieli społeczności lokalnej powstało we wsi Dąbie boisko do piłki nożnej i siatkowej. Mieszkańcy pracowali wspólnie
przy przygotowaniu terenu, sianiu trawy, montażu piłkochwytów , bramek do piłki nożnej oraz słupów
do siatkówki.  Na pierwsze mecze czekamy do wiosny!