Zastosowanie różnych form muzykoterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością – 17-18.10.2015r., Sandomierz BRAK MIEJSC

Urząd Marszałkowski KielceSzkolenie:  „Zastosowanie różnych form muzykoterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością.” realizowane w ramach projektu: „Kompetentni dla potrzebujących – szkolenia podnoszące kompetencje osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością.”.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r.

Szkolenie adresowane jest do członków rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osóbz niepełnosprawnością. Adresatami szkoleń będą mieszkańcy województwa świętokrzyskiego pracujący na rzecz osób z niepełnosprawnością. Warunkiem zakwalifikowania na wybrane szkolenie jest spełnienie powyższego warunku oraz kolejność zgłoszeń.

Główny cel szkolenia, to wzbogacenie wiedzy teoretycznej na temat muzykoterapii oraz możliwości różnorodnych form ćwiczeń warsztatowych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi.

Program szkolenia:

  • krótkie wprowadzenie teoretyczne na temat muzykoterapii,
  • przedstawienie propozycji ćwiczeń warsztatowych,
  • zabawy taneczno-ruchowe,
  • elementy psychodramy,
  • gra na prostych instrumentach perkusyjnych,
  • relaks, wizualizacje, pozytywne afirmację,
  • praca w grupach – przygotowanie ćwiczeń warsztatowych w celu stworzenia scenariusza zajęć oraz przedstawienie stworzonego wspólnie, podczas zajęć scenariusza.

Trener: Dorota Kowalczuk-Wałęga– psycholog, doradca zawodowy, pracownik WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Świdniku; doświadczenia w pracy terapeutycznej metodami kreatywnymi zbierane w szwajcarskich  i niemieckich ośrodkach naukowych i praktycznych; realizator programów autorskich z zakresu psychologii z osobami niepełnosprawnymi. Założycielka i opiekun grupy wokalnej „Ach To My” oraz poetyckiej „Pleyada”. Ukończyła szkolenia: Wykorzystanie elementów muzycznych w psychoterapii (Instytut Psychologii Analitycznej C. G. Junga w Küsnacht; Uzdrawiająca moc relacji – taniec, psychodrama (Ośrodek Terapii i Rozwoju w Świdniku); Techniki teatroterapii i muzykoterapii w pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera (Centrum voorAutisme dr. Leo Kannerhuis w Holandii, Synapsis w Warszawie).

Termin szkolenia: 17-18.10.2015r.

Wymiar godzin: 16 h

Cena szkolenia: 30 zł

Termin płatności: do 5.10. 2015 r. na konto nr  48 1240 2470 1111 0010 5913 6520

Miejsce realizacji projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Okrzei 6
20-670 Sandomierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w naszym szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”