Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne Iº – 26-28.02.2016 r., Lublin

Podstawowe założenia metody Ruchu Rozwijającego dotyczą rozwijania świadomości własnego ciała, otaczającej przestrzeni, relacji społecznych. Świadomość ta jest podstawą poznawania, działania i wszelkiej aktywności oraz umożliwia kształtowanie poczucia tożsamości, zwiększenie aktywności życiowej, kreatywności i współpracy, wspomaga kompetencje społeczne oraz lepszą integrację z innymi. Metoda Ruchu Rozwijającego zapewnia dopływ wielozmysłowych informacji, potrzebnych do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego.

Stosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzi do rozwijania zachowań pożądanych, redukowania zachowań niepożądanych oraz generalizowania i utrzymywania efektów terapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Głównym celem szkolenia jest:

  • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Przygotowanie do samodzielnej pracy metodą ruchu rozwijającego.

Program:

  • omówienie założeń teoretycznych i filozoficznych metody,
  • prezentacja wybranych filmów video,
  • sesja Ruchu Rozwijającego,
  • analiza doświadczeń emocjonalnych z sesji Ruchu Rozwijającego,
  • projektowanie przez uczestników własnych scenariuszy zajęć.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, opiekunów, instruktorów, pedagogów, rehabilitantów, terapeutów świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnością, studentów kierunków pedagogicznych.

Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Trener: mgr Alicja Wilkołazka, specjalista psycholog kliniczny, nauczyciel Ruchu Rozwijającego (certyfikat nr 10, International Sherborne Co-Operation); superwizor, psychoterapeuta oraz trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współwłaściciel Pracowni Psychologicznej „Konstrukt”.

Termin szkolenia: 26-28.02.2016 r.

Wymiar godzin: 20 h
Na zajęcia należy założyć strój sportowy oraz ciepłe skarpety.

Cena szkolenia: 400 zł

Istnieje możliwość sfinansowania kosztów udziału w szkoleniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki finansowe, na wniosek pracodawcy, przyznają powiatowe urzędy pracy.

 

Miejsce szkolenia: Lublin. Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w naszym szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”