Ucz się dla ucznia! O motywowaniu i inspirowaniu do nauki.

Urząd Marszałkowski KielceRozpoczynamy realizację projektu, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach „Ucz się dla ucznia! O motywowaniu i inspirowaniu do nauki.”

Projekt adresowany jest do nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, gimnazjalnych i/lub ponadgimnazjalnych, mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego.

W pierwszej kolejności na szkolenia przyjmowane będą osoby z południowej i wschodniej części województwa (odległych od Kielce), z powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, staszowskiego, buskiego, kazimierskiego.

Głównym celami zadania są:

  1. nabycie przez nauczycieli kompetencji w zakresie efektywnej promocji edukacji i nauki wśród uczniów z województwa świętokrzyskiego,
  2. podniesienie znaczenia edukacji i nauki wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wzrost motywacji uczniów do nauki i osiągania wysokich rezultatów edukacyjnych,
  3. rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie motywowania i aktywizowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do nauki języków obcych poprzez dobór właściwych metod i form pracy.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego wszystkich typów szkół:

  1. Języki obce oknem na świat – jak pomóc uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w uczeniu się języków obcych?

Szkolenie odbędzie się 26. 09. 2015 r.

 

Projekt realizowany będzie od 17.08. – 16.10.2015 r.

Miejsce realizacji projektu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Okrzei 6
20-670 Sandomierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w powyższych szkoleniach, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!
Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”