Kompetentni dla potrzebujących – szkolenia podnoszące kompetencje osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością

Urząd Marszałkowski KielceFundacja „Dla Pokoleń realizuje projekt: „Kompetentni dla potrzebujących – szkolenia podnoszące kompetencje osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością”.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r.

Projekt adresowany jest do członków rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, kadry  i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osóbz niepełnosprawnością. Adresatami szkoleń będą mieszkańcy województwa świętokrzyskiego pracujący na rzecz osób z niepełnosprawnością. Warunkiem zakwalifikowania na wybrane szkolenie jest spełnienie powyższego warunku oraz kolejność zgłoszeń.

Głównym celem zadania jest podniesienie kompetencji opiekunów, kadry i wolontariuszy w zakresie metod pracy z osobami z niepełnosprawnością poprzez zapoznanie opiekunów, kadry i wolontariuszy z  kreatywnymi metodami, które pomogą osobom z niepełnosprawnością w radzeniu sobie z trudnymi emocjami (agresja, lęk, niepokój, tendencje wycofania, zamykania się w sobie), wpłyną na bardziej efektywną rehabilitację społeczną i  zawodową osób z niepełnosprawnością oraz przyczynią się do stworzenia korzystnych warunków do integracji osób z niepełnosprawnością w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej.

Projekt ma na celu  również przedstawienie propozycji ćwiczeń z zakresu percepcyjnej i aktywnej muzykoterapii do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi, wzbogacenie wiedzy teoretycznej na temat muzykoterapii oraz możliwości różnorodnych form ćwiczeń warsztatowych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi oraz nauczenie osób, pracujących z osobami z niepełnosprawnością lub opiekujących się osobami  z niepełnosprawnością, podstaw i zasad stosowania metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, której stosowanie prowadzi do rozwijania zachowań pożądanych, redukowania zachowań niepożądanych oraz generalizowania i utrzymywania efektów terapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

  1. Filcowanie na mokro jako technika arteterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością (10h) – 24.10.2015 r.
  2. Kreatywne metody terapii zaburzeń emocjonalnych osób z niepełnosprawnością (16h) – 26-27.09.2015 r.
  3. Zastosowanie różnych form muzykoterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością (16h) – 17-18.10.2015 r.
  4. Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne Iº (20h) – 11-13.09.2015 r.

Projekt realizowany będzie od  13.07.2015 r.  do 31.10.2015 r.

Miejsce realizacji projektu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Okrzei 6
20-670 Sandomierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w powyższych szkoleniach, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”