Magia teatru – elektroniczny przegląd teatrzyków szkolnych z okazji ogłoszenia roku 2015 Rokiem Teatru Publicznego

logo powiatuFundacja “Dla Pokoleń” zrealizowała projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Lublinie: „Magia teatru – elektroniczny przegląd teatrzyków szkolnych z okazji ogłoszenia roku 2015 Rokiem Teatru Publicznego”

Projekt adresowany był do uczniów szkół podstawowych w wieku od 6-13 lat z terenu Powiatu Lubelskiego.

Cele projektu:

  • Popularyzacja wiedzy o teatrze,
  • promowanie literatury polskiej wśród dzieci,
  • edukacja poprzez piękno słowa, uczenie aktywnego udziału w społeczności szkolnej,
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
  • rozwijanie zdolności i talentów dzieci,
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

  1. Działania promujące: kulturę języka polskiego, polską literaturę dziecięcą, 250. Rocznicę powstania Teatru Narodowego w Warszawie – teatrzyki szkolne lub grupy teatralne ze szkół podstawowych na terenie Powiatu Lubelskiego nagrają swoje przedstawienia i prześlą je komisji konkursowej w wersji elektronicznej.
  2. Przegląd i archiwizowanie materiałów konkursowych.
  3. Powołanie członków jury, opracowanie regulaminów i wypracowanie werdyktu.
  4. Rozesłanie do szkół nagród i dyplomów oraz podziękowań dla nauczycieli.

Powołana przez Fundację „Dla Pokoleń” komisja przyznała nagrody:

I miejsce
Teatr “Marionetka” ze Szkoły Podstawowej w Palikijach
za spektakl „Marzenie Aurelii”,
II miejsce
Teatr “Promyk” ze Szkoły Podstawowej w Pilszczynie
za inscenizację „Etiudy witaminowe”,
III miejsce
Koło Recytatorsko-Teatralne ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
za spektakl „Cukierki”,
Wyróżnienie za przedstawienie poetyckie
Grupa teatralna „Mini Theatre” ze Szkoły Podstawowej
w Pliszczynie za inscenizację „Poem is cool”,
Wyróżnienie za kreację aktorską
Natalia Ponikiewska – solistka Teatru “Promyk” ze Szkoły Podstawowej
w Pliszczynie.

Projekt realizowany był od 9.02 – 30.06 2015 r.

W projekcie wzięło udział 55 uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Lubelskiego.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie,
nauczycielom za przygotowanie przedstawień i dyrektorom szkół za zgłoszenie do projektu!

Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”