Poradnictwo psychologiczne i trening interpersonalny okazją do pracy nad sobą i swoimi relacjami z innymi

Projekt plogo_GPPiRPAt. Poradnictwo psychologiczne i trening interpersonalny okazją do pracy nad sobą i swoimi relacjami z innymi jest współfinansowany ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 rok.

Adresatami projektu są dorośli mieszkańcy Lublina, członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu oraz osoby z syndromem DDA.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu oferujemy indywidualną pomoc psychologiczną oraz trening interpersonalny.

Indywidualna pomoc psychologiczna będzie świadczona przez mgr Ewę Kalińską-Grądziel (psychologa, psychoterapeutę) w okresie od 15 marca do 30 listopada 2016 r., w poniedziałki w godz. 13.00-15.00.

Trening interpersonalny odbędzie się w dniach: 23-25 czerwca 2016 r. i będzie prowadzony przez mgr Ewę Kalińską-Grądziel (psychologa, psychoterapeutę i trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/286) oraz dr Wiesława Talika (psychologa, trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364).

Projekt będzie realizowany w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, działającym przy Stowarzyszeniu Równych Szans Bona Fides,
ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin.

Zapisy
tel. 502 140 778