Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne Iº – 11-13.09.2015r., Sandomierz

Urząd Marszałkowski KielceSzkolenie:  „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne Iº.” – realizowane w ramach projektu: „Kompetentni dla potrzebujących – szkolenia podnoszące kompetencje osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością.”.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r.

Szkolenie adresowane jest do członków rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osóbz niepełnosprawnością. Adresatami szkoleń będą mieszkańcy województwa świętokrzyskiego pracujący na rzecz osób z niepełnosprawnością. Warunkiem zakwalifikowania na wybrane szkolenie jest spełnienie powyższego warunku oraz kolejność zgłoszeń.

Głównym celem szkolenia jest nauczenie osób, pracujących z osobami z niepełnosprawnością lub opiekujących się osobami z niepełnosprawnością, podstaw i zasad stosowania metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, której stosowanie prowadzi do rozwijania zachowań pożądanych, redukowania zachowań niepożądanych oraz generalizowania i utrzymywania efektów terapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Program:

  • omówienie założeń teoretycznych metody,
  • prezentacja wybranych filmów video,
  • sesja Ruchu Rozwijającego,
  • analiza doświadczeń emocjonalnych z sesji Ruchu Rozwijającego,
  • projektowanie przez uczestników własnych scenariuszy zajęć,
  • możliwość wykorzystania własnych scenariuszy metody Ruchu Rozwijającego w oddziaływaniach terapeutycznych
    i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Trener: mgr Alicja Wilkołazka, specjalista psycholog kliniczny, nauczyciel Ruchu Rozwijającego (certyfikat nr 10, International Sherborne Co-Operation); superwizor, psychoterapeuta oraz trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współwłaściciel Pracowni Psychologicznej „Konstrukt”.

Termin szkolenia: 11-13.09.2015r.

Wymiar godzin: 20 h

Cena szkolenia: 100 zł

Termin płatności: do 5.09. 2015 r. na konto nr  48 1240 2470 1111 0010 5913 6520

Miejsce realizacji projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Okrzei 6
20-670 Sandomierz

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w naszym szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”