Muzykoterapia w pracy z osobami z niepełnosprawnością – 24.10.2015 r. Sandomierz

Zapraszamy na szkolenie:  „Muzykoterapia w pracy z osobami z niepełnosprawnością”.

Szkolenie adresowane jest do członków rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością.

Główny cel szkolenia, to wzbogacenie wiedzy teoretycznej na temat muzykoterapii oraz możliwości różnorodnych form ćwiczeń warsztatowych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi.

Program szkolenia:

  • krótkie wprowadzenie teoretyczne na temat muzykoterapii,
  • zabawy taneczno-ruchowe,
  • aktywna muzykoterapia (ćwiczenia wokalne, taniec),
  • gra na prostych instrumentach perkusyjnych,
  • przygotowanie scenariusza ćwiczeń warsztatowych z muzykoterapii.

Trener: Dorota Kowalczuk-Wałęga– psycholog, doradca zawodowy, pracownik WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Świdniku; doświadczenia w pracy terapeutycznej metodami kreatywnymi zbierane w szwajcarskich  i niemieckich ośrodkach naukowych i praktycznych; realizator programów autorskich z zakresu psychologii z osobami niepełnosprawnymi. Założycielka i opiekun grupy wokalnej „Ach To My” oraz poetyckiej „Pleyada”. Ukończyła szkolenia: Wykorzystanie elementów muzycznych w psychoterapii (Instytut Psychologii Analitycznej C. G. Junga w Küsnacht; Uzdrawiająca moc relacji – taniec, psychodrama (Ośrodek Terapii i Rozwoju w Świdniku); Techniki teatroterapii i muzykoterapii w pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera (Centrum voorAutisme dr. Leo Kannerhuis w Holandii, Synapsis w Warszawie).

Termin szkolenia: 24.10.2015r.

Wymiar godzin: 8 h

Cena szkolenia: 100 zł

Termin płatności: do 20.10. 2015 r. na konto nr  48 1240 2470 1111 0010 5913 6520

Miejsce realizacji projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Okrzei 6
20-670 Sandomierz

Istnieje możliwość sfinansowania kosztów udziału w szkoleniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki finansowe, na wniosek pracodawcy, przyznają powiatowe urzędy pracy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w naszym szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”