Zgłoszenia-test

  Szkolenie / projekt

  Imię

  Nazwisko

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Adres zamieszkania

  Ulica i numer domu

  Miejscowość

  Kod pocztowy

  Adres e-mail

  Telefon

  Miejsce pracy

  Uwagi

  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach realizowanych przez Fundację Dla Pokoleń i akceptuję jego postanowienia.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji i organizacji szkolenia/projektu realizowanego przez Fundację „Dla Pokoleń” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)