Techniki szybkiego uczenia się oraz motywowanie i inspirowanie uczniów do nauki – 22.11.2015r., Sandomierz

Zapraszamy na szkolenie „Techniki szybkiego uczenia się oraz motywowanie i inspirowanie uczniów do nauki”.

Szkolenie odbędzie się w niedzielę, 22.11.2015 r. w Sandomierzu.

Szkolenie adresowane jest do: nauczycieli, pedagogów, kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Program szkolenia:

  • dwie półkule i pięć zmysłów w procesie uczenia się;
  • zasady „odżywania mózgu”;
  • łańcuchowa metoda skojarzeń;
  • zakładkowa metoda zapamiętywania;
  • zasady efektywnego uczenia się;
  • zasady sporządzania map myśli, promienistych notatek;
  • motywacja zewnętrza i wewnętrzna (m.in. chwalenie, nagradzania, krytyka);
  • kary i nagrody w procesie uczenia się;
  • zastosowanie wybranych teorii motywacji w pracy nauczyciela;
  • postawa nauczyciela jako ważny motywator ucznia do nauki;

Trener: dr Wiesław Talik – psycholog, doradca zawodowy, certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr I/364). Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psycholog szkolny pracujący w gimnazjum i liceum, nauczyciel dyplomowany. Posiada 9-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Termin: 22.11. 2015 r.

Wymiar godzin: 8h

Cena szkolenia: 100 zł

Istnieje możliwość sfinansowania kosztów udziału w szkoleniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki finansowe, na wniosek pracodawcy, przyznają powiatowe urzędy pracy.

Termin płatności: do 14.11.2015 r. na konto nr 48 1240 2470 1111 0010 5913 6520

Miejsce realizacji projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Okrzei 6
20-670 Sandomierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w naszym szkoleniu, prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”