Spożywanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – aspekty prawne (8h) – 10.10. 2015 r., Sandomierz

godc582oSzkolenie „Spożywanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – aspekty prawne (8h) – 10.10. 2015 r., Sandomierz” realizowane przez Fundację „Dla Pokoleń” w ramach projektu „Nauczyciel na 5.”, który został dofinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Szkolenie adresowane jest do: nauczycieli, pedagogów, kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, staszowskiego, buskiego, kazimierskiego i jędrzejowskiego.

Program szkolenia:

  • odpowiedzialność prawna dzieci i rodziców;
  • obowiązki szkoły w zakresie przeciwdziałania demoralizacji;
  • procedury przeciwdziałania i metody współpracy z instytucjami ochrony prawnej: podstawy prawne stosowanych procedur, procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją, formy ochrony prawnej – metody współpracy z instytucjami publicznymi, w tym instytucjami ochrony prawnej (policja, sądy);
  • dobra osobiste człowieka – katalog dóbr, formy cyberprzemocy, potencjalne zagrożenia, zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność i ochrona prawna,
  • odpowiedzialność cywilno-prawna nieletnich,
  • status prawny nauczyciela i szkoły w zakresie zwalczania cyberprzemocy, prawa i obowiązki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

Trener: mgr Piotr Makarewicz – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Aktualnie, wykonuje zawód w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Makarewicz w Lublinie, gdzie reprezentuje klientów indywidualnych oraz podmioty profesjonalne w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz administracyjnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli.

Termin: 10.10. 2015 r.
Wymiar godzin: 8h
Cena szkolenia: 30 zł
Termin płatności: do 3.10. 2015 r. na konto nr 48 1240 2470 1111 0010 5913 6520

Miejsce realizacji projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Okrzei 6
20-670 Sandomierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w naszym szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”