„Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie”

Od  1 maja 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r. realizowane jest we wsi Dąbie zadanie publiczne „Spinacz – wszyscy dla wsi Dąbie”, współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  – FIO 2017 w ramach działania: Rozwijanie Edukacji  Obywatelskiej i kompetencji społecznych.

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla 9 mieszkańców Dąbie
(na potrzeby realizacji projektu została powołana Dąbska Grupa Inicjatywna)
z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, praw i obowiązków obywatelskich oraz diagnozy potrzeb i potencjału społecznego, przeprowadzono ankiety i wywiady grupowe.  Mieszkańcy Dąbia podjęli wspólną decyzję dotyczącą realizacji4 inicjatyw społecznych:  wakacje dla dzieci ze wsi Dąbie,  zadaszony  przystanek  autobusu szkolnego oraz komplet ławek i koszy na śmieci
na terenie wsi, boisko do piłki nożnej a także Dzień Dąbia – święto wsi z festynem
dla mieszkańców, które wejdą do stałego kalendarza imprez dąbskich.

Obecnie przystępujemy do realizacji wyżej wymienionych inicjatyw finansowanych
z programu FIO 2017. Od 21 lipca 2017 r. działa już prężnie  Wakacyjna Akademia
„Pod Kogutem”
dla dzieci.