Nauczyciel na 5

godc582oRozpoczynamy realizację projektu, dofinansowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, „Nauczyciel na 5.”

Projekt adresowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Uczestnikami będą: nauczyciele, pedagodzy, kadra pedagogiczna wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

W pierwszej kolejności na szkolenia przyjmowane będą osoby z południowej i wschodniej części województwa (odległych od Kielce), z powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, staszowskiego, buskiego, kazimierskiego i jędrzejowskiego.

Głównym celem zadania jest nabycie przez nauczycieli i wychowawców wyższych kompetencji w następujących obszarach:

  1. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w szkole.
  2. Zmniejszanie zakresu i nasilania się zachowań agresywnych i ryzykownych wśród uczniów.
  3. Zwiększanie umiejętności działania rozwiązywaniu problemów życiowych i rozwojowych uczniów.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół:

  1. Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne Iº .
  2. Spożywanie substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – aspekty prawne.
  3. Techniki szybkiego uczenia się – motywowanie i inspirowanie uczniów do nauki.
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum – jak pomóc uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacji i kariery zawodowej?

Projekt realizowany będzie w okresie od 17.08.2015 r. do 18.12.2015 r.

Miejsce realizacji projektu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Okrzei 6
20-670 Sandomierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w powyższych szkoleniach, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!
Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”