Pożegnanie zimy w Parku Etnograficznym „Pod Kogutem”

 

Już drugi raz dzieci z Dąbia wracają do starosłowiańskiej tradycji palenia i topienia kukły marzanny, aby przepędzić zimę.  Nie mogąc doczekać się wiosny, szliśmy w barwnym korowodzie  dookoła wsi, a następnie topiliśmy konkursowe marzanny z 2017 r. Przy ognisku piekliśmy kiełbasy  i rozprawialiśmy o nadchodzącej  wiośnie.  Do konkursu
na najpiękniejszą marzannę 2018 zgłoszono 8 prac.
Czekamy do następnego roku.