Poradnictwo psychologiczne i trening interpersonalny okazją do pracy nad sobą i swoimi relacjami z innymi

Projekt pt. Poradnictwo psychologiczne i trening interpersonalny okazją do pracy nad sobą i swoimi relacjami z innymi był współfinansowany ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 rok.

Adresatami projektu byli dorośli mieszkańcy Lublina, członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu oraz osoby z syndromem DDA.

Udział w projekcie był bezpłatny.

W ramach projektu oferowaliśmy indywidualną pomoc psychologiczną oraz trening interpersonalny.

Indywidualna pomoc psychologiczna świadczona była przez mgr Ewę Kalińską-Grądziel (psychologa, psychoterapeutę) w okresie od 15 marca do 30 listopada 2016 r.

Trening interpersonalny odbył się w dniach: 23-25 czerwca 2016 r. i był prowadzony
przez mgr Ewę Kalińską-Grądziel (psychologa, psychoterapeutę i trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/286) oraz dra Wiesława Talika (psychologa, trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364).