Pomoc psychologiczna

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej
dla dorosłych mieszkańców Lublina, członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z syndromem DDA.

 

Czytaj więcej