Zarząd

Prezes Zarządu:

Małgorzata Fronczek

Wiceprezes Zarządu:

Wiesław Talik

Organ nadzorczy:

Przewodniczący Rady Senioralnej:

Zbigniew Fronczek