Monodram „Konopielka” w wykonaniu Jerzego Kałdusia 2020 r.

Pierwszy spektakl teatralny na Dąbiu! W roku pandemii mogliśmy zobaczyć  monodram na podstawie „Konopielki” Edwarda Redlińskigo w wykonaniu aktora-amatora z Lublina, Jerzego Kałdusia. 

Foto – archiwum MGOK