Topienie MARZANNY 2019

Konkurs na najpiękniejsza  Marzannę 2019 ogłoszony. To już III edycja konkursu! W Parku Etnograficznym „Pod Kogutem” w Dąbiu  czekamy cierpliwie na piękne prace.

Organizatorem Konkursu są Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla  Pokoleń” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście.  

W Parku Etnograficznym „Pod Kogutem” we wsi Dąbie, gmina Zawichost, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, wspólne strojenie kukły marzanny oraz wiosenny korowód, który przeszedł przez całą miejscowość . Nad rzeczką Czyżowianką nastąpiło symboliczne podpalenie i topienie kukieł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście, Park Etnograficzny „Pod Kogutem” oraz Fundacja „Dla Pokoleń” zorganizowały w Dąbiu już III edycję konkursu na wiosenną tradycyjną /ekologiczną Marzannę. Zainteresowanie dzieci i młodzieży było ogromne.
Jury konkursu w składzie Patrycja Sus-Lutyńska, dyrektor MGOK Zawichost, Małgorzata Czajkowska, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, Agata Osika-Kucharska, plastyk, wyróżniło 8 z 17 prac. Uczestnicy imprezy zakończyli zabawę w Parku Etnograficznym przy pieczeniu kiełbas. -Prace konkursowe powiększyły stałą ekspozycję Parku „Pod Kogutem” , a przywołanie starosłowiańskiego obrzędu „pożegnania zimy i powitania wiosny” weszło do stałego programu imprez wsi Dąbie oraz gminy Zawichost.

Foto – archiwum MGOK