Kreatywne metody terapii zaburzeń emocjonalnych osób z niepełnosprawnością – 26-27.09.2015 r., Sandomierz BRAK MIEJSC

Urząd Marszałkowski KielceSzkolenie: „Kreatywne metody terapii zaburzeń emocjonalnych osób z niepełnosprawnością”, realizowane w ramach projektu: „Kompetentni dla potrzebujących – szkolenia podnoszące kompetencje osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością..

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r.

 

Szkolenie adresowane jest do członków rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością. Adresatami szkoleń będą mieszkańcy województwa świętokrzyskiego pracujący na rzecz osób z niepełnosprawnością. Warunkiem zakwalifikowania na wybrane szkolenie jest spełnienie powyższego warunku oraz kolejność zgłoszeń.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie opiekunów, kadry i wolontariuszy z  kreatywnymi metodami które:

  • pomogą osobom z niepełnosprawnością w radzeniu sobie  z trudnymi emocjami (agresja, lęk, niepokój, tendencje wycofania, zamykania się w sobie);
  • wpłyną na bardziej efektywną rehabilitację społeczną i  zawodową osób z niepełnosprawnością;
  • przyczynią się i stworzą korzystne warunki do integracji osób z niepełnosprawnością w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej.

Program:

  • rodzaje zaburzeń emocjonalnych,
  • squiggle, mandala, dualne i indywidualne metody rysunkowe,
  • percepcyjna muzykoterapia (relaks, wizualizacje, pozytywne afirmacje),
  • aktywna, muzykoterapia (ćwiczenia wokalne, gra na instrumentach, taniec), psychodrama.

Trener: mgr Dorota Kowalczuk-Wałęga– psycholog, doradca zawodowy, pracownik WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Świdniku; doświadczenia w pracy terapeutycznej metodami kreatywnymi zbierane w szwajcarskich i niemieckich ośrodkach naukowych i praktycznych; realizator programów autorskich z zakresu psychologii z osobami niepełnosprawnymi. Założycielka i opiekun grupy wokalnej „Ach To My” oraz poetyckiej „Pleyada”. Ukończyła szkolenia: Wykorzystanie elementów muzycznych w psychoterapii (Instytut Psychologii Analitycznej C. G. Junga w Küsnacht; Uzdrawiająca moc relacji – taniec, psychodrama (Ośrodek Terapii i Rozwoju w Świdniku); Techniki teatroterapii i muzykoterapii w pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera (Centrum voorAutisme dr. Leo Kannerhuis w Holandii, Synapsis w Warszawie).

Termin szkolenia: 26-27.09.2015 r.

Wymiar godzin: 16 h

Cena szkolenia: 30 zł

Termin płatności: do 20.09. 2015 r. na konto nr  48 1240 2470 1111 0010 5913 6520

Miejsce realizacji projektu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Okrzei 6
20-670 Sandomierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w naszym szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”