Kreatywne metody terapii zaburzeń emocjonalnych osób z niepełnosprawnością – 25.10.2015 r., Sandomierz

Zapraszamy na szkolenie: „Kreatywne metody terapii zaburzeń emocjonalnych osób z niepełnosprawnością”.

Szkolenie adresowane jest do członków rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie opiekunów, kadry i wolontariuszy z  kreatywnymi metodami które:

  • pomogą osobom z niepełnosprawnością w radzeniu sobie  z trudnymi emocjami (agresja, lęk, niepokój, tendencje wycofania, zamykania się w sobie);
  • wpłyną na bardziej efektywną rehabilitację społeczną i  zawodową osób z niepełnosprawnością;
  • przyczynią się i stworzą korzystne warunki do integracji osób z niepełnosprawnością w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej.

Program:

  • squiggle,
  • mandala,
  • metody dualne i indywidualne metody rysunkowe,
  • percepcyjna muzykoterapia (relaks, wizualizacje, pozytywne afirmację, ćwiczenia wokalne, gra na instrumentach, taniec),
  • psychodrama.

Trener: mgr Dorota Kowalczuk-Wałęga– psycholog, doradca zawodowy, pracownik WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Świdniku; doświadczenia w pracy terapeutycznej metodami kreatywnymi zbierane w szwajcarskich i niemieckich ośrodkach naukowych i praktycznych; realizator programów autorskich z zakresu psychologii z osobami niepełnosprawnymi. Założycielka i opiekun grupy wokalnej „Ach To My” oraz poetyckiej „Pleyada”. Ukończyła szkolenia: Wykorzystanie elementów muzycznych w psychoterapii (Instytut Psychologii Analitycznej C. G. Junga w Küsnacht; Uzdrawiająca moc relacji – taniec, psychodrama (Ośrodek Terapii i Rozwoju w Świdniku); Techniki teatroterapii i muzykoterapii w pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera (Centrum voorAutisme dr. Leo Kannerhuis w Holandii, Synapsis w Warszawie).

Termin szkolenia: 25.10.2015 r.

Wymiar godzin: 8 h

Cena szkolenia: 100 zł

Termin płatności: do 20.10. 2015 r. na konto nr  48 1240 2470 1111 0010 5913 6520

Istnieje możliwość sfinansowania kosztów udziału w szkoleniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki finansowe, na wniosek pracodawcy, przyznają powiatowe urzędy pracy.

Miejsce realizacji projektu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Okrzei 6
20-670 Sandomierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w naszym szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”