Języki obce oknem na świat – jak pomóc uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w uczeniu się języków obcych? – 26.09.2015 r. , Sandomierz

Urząd Marszałkowski KielceSzkolenie „Języki obce oknem na świat – jak pomóc uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w uczeniu się języków obcych? – 26.09.2015 r. , Sandomierz”, realizowane przez Fundację „Dla Pokoleń” w ramach projektu „Ucz się dla ucznia! O motywowaniu i inspirowaniu do nauki.” , który został dofinansowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, gimnazjalnych i/lub ponadgimnazjalnych, mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego. W pierwszej kolejności na szkolenia przyjmowane będą osoby z południowej i wschodniej części województwa (odległych od Kielce), z powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, staszowskiego, buskiego, kazimierskiego.

Głównym celem zadania jest:

  • nabycie przez nauczycieli kompetencji w zakresie efektywnej promocji edukacji i nauki wśród uczniów z województwa świętokrzyskiego,
  • podniesienie znaczenia edukacji i nauki wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wzrost motywacji uczniów do nauki i osiągania wysokich rezultatów edukacyjnych,
  • rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie motywowania i aktywizowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do nauki języków obcych poprzez dobór właściwych metod i form pracy.

Program szkolenia:

  • regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • sposoby rozpoznawania specyficznych potrzeb ucznia z SPE w zakresie nauczania języków obcych,
  • planowanie skutecznych oddziaływań na lekcjach języka obcego na podstawie informacji o uczniu z SPE,
  • sposoby dopasowania odpowiednich metod i form pracy na lekcjach języka obcego do specyficznych potrzeb edukacyjnych ucznia, które mają na celu pomoc uczniowi z SPE w przełamywaniu trudności w uczeniu się, wymiana doświadczeń.

Trener: mgr Małgorzata Fronczek – nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i wychowawczej z młodzieżą. Organizator kursów językowych dla dzieci i młodzieży, konkursów języków obcych o randze wojewódzkiej, organizator wymian międzynarodowych oraz wakacyjnych obozów językowych w kraju i za granicą, autorka projektów metodyczno-dydaktycznych nauczania języków obcych w klasach I-III, inicjatorka warsztatów bilingwalnych niemiecko-angielskich.

Termin: 26.09. 2015 r.
Wymiar godzin: 8h
Cena szkolenia: 15 zł
Termin płatności: do 20.09. 2015 r. na konto nr 48 1240 2470 1111 0010 5913 6520

Miejsce realizacji projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Okrzei 6
20-670 Sandomierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w naszym szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”