Aktywni na rynku pracy – warsztaty dla osób z niepełnosprawnością

Urząd Marszałkowski KielceFundacja „Dla Pokoleń” realizuje projekt: „Aktywni na rynku pracy – warsztaty dla osób z niepełnosprawnością”.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r.

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym albo do osób w normie intelektualnej z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym z terenu powiat sandomierskiego i ostrowieckiego.

Celem projektu jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy poprzez:

 • wzbogacenie wiedzy u osób niepełnosprawnych na temat samooceny oraz metod poszukiwania pracy,
 • podnoszenie u osób z niepełnosprawnością kompetencji społecznych potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego,
 • wypracowanie indywidualnego planu działania, określenie drogi życiowej i zawodowej uczestników warsztatów,
 • zachęcanie do większej integracji społecznej oraz aktywnego poruszania się po rynku pracy.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy z elementami doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością.

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

 • komunikacja interpersonalna,
 • samoocena (odkrywanie własnych umiejętności i możliwości),
 • instrumenty i segmenty rynku pracy,
 • szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia,
 • metody aktywnego poszukiwania pracy oraz kreowanie własnego wizerunku.

Trenerzy:
Dorota Kowalczuk-Wałęga–psycholog, doradca zawodowy, pracownik WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Świdniku; doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi zbierane w szwajcarskich i niemieckich ośrodkach naukowych i praktycznych; realizator programów autorskich z zakresu psychologii z osobami niepełnosprawnymi. Założycielka i opiekun grupy wokalnej „Ach To My” oraz poetyckiej „Pleyada”.

Beata Kliza – pedagog oraz fizjoterapeuta. Pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Świdniku oraz Fundacji Akademia Umiejętności w Lublinie. Prowadzi szkolenia w ramach projektów unijnych dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: w okresie od 13 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r.

Termin realizacji warsztatów:

 • 20. 07. – 23. 07. 2015 r. powiat sandomierski
 • 17. 09. – 20. 09. 2015 r. powiat ostrowiecki

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w tym projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres: dlapokolen@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!
Zarząd Fundacji „Dla Pokoleń”